تماس با ما

لطفاً نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.

واحد پشتیبانی امور کاربران
Info@scriptiz.ir
روابط عمومی
info@sciptiz.ir
واحد بازار یابی
marketing@scriptiz.ir
تلفن پشتیبانی : ۰۰۹۸۹۲۱۳۷۲۸۵۸۶