درباره ما

اسکریپتیز یک سایت نیست…!

محلی است برای تحقق بخشیدن به رویاهای خود در دنیای اینترنت

مجموعه اسکریپتیز متشکل از چند طراح گرافیست و برنامه نویس برای ایجاد فضایی متنوع در اینترنت شما تلاش می کند.

با ایجاد فضای تعاملی بین اسکریپتیز و کاربران ، همه می توانند درآمد خود را داشته باشند بی آنکه برای دریافت درآمد خود درصدی را به سایت ما پرداخت کنید.

موفق باشد و سرفراز